Stenverktyg

När det kommer till stenarbete krävs verktyg med hög hållfasthet och bra kvalitet. Vi säljer handverktyg och lyftverktyg för alla typer av stenarbeten. Bland annat hammare, mejslar, jungfru, kantstenssaxar, vakuumlyftar.