Björkalunds Bostadsområde

I starten av 2021 började ett nytt bostadsområde växa fram i utkanten av Norrköping nämligen Björkalund. 

I Björkalund har vi flera kunder som utfört olika etapper av bostadsområdet där vi har levererat kantsten, gatsten, kullersten, L-stöd, markplattor, marksten och spikma.