Kalksten

Kalksten är en mångsidig och eftertraktad produkt som har en lång historia av användning. Det är en sedimentär bergart som bildas genom sedimentation av kalciumkarbonat i vattenmiljöer. Kalksten har en karakteristisk vit eller ljusgrå färg, men det finns också varianter som kan vara gulaktiga eller brunaktiga.

Kalksten - en naturlig produkt från Norden